Facebook
Twitter
You tube
ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ನಡುಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ
Manjeshwarvartha.com
ಮಂಜೇಶ್ವರ : ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ಅರಸು ಮಂಜೀಷ್ಣಾರ್ ದೈವಸ್ತಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವದಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ತಮ್ಮ ದೈವದ ನೇಮ ಹಾಗೂ ಕಡೆ ಬಂಡಿ ಉತ್ಸವ ,ಸುಡು ಮದ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ವರದಿ ಚಿತ್ರ : ರತನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೊಸಂಗಡಿ
Post Your Comments
Send Your Comments  
Name Email Id
Location  
Comments